Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov www.dekohome.sk podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odoslaním objednávky predávajúci spracúva  osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy medzi dotknutou osobou a e-shopom. (§18, odsek B, Zákon č. 18/2018 o OoÚ). Osobné údaje poskytnuté pre plnenie kúpnej zmluvy nie sú spracovávané pre marketingové účely a nie sú poskytované iným tretím stranám.