OCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Elektronický internetový obchod dekohome.sk je službou spoločnosti DEKOHOME s.r.o. Košice, Slovenská republika. Jedná sa výhradne o internetový predaj. Ceny sú uvedené v € s DPH.
Pred nákupom sa pozorne oboznámte s obchodnými podmienkami! Jediným záväzným spôsobom komunikácie medzi zákazníkom a predávajúcim je emailová komunikácia. Predávajúci môže využiť telefonický kontakt alebo SMS za účelom oznámenia zákazníka o stave objednávky.

Tieto "všeobecné obchodné podmienky" upravujú práva a povinnosti zmluvných strán na základe zmluvy uzavretej na diaľku medzi zákazníkmi internetového obchodu ( ďalej len " zákazník " ) a predávajúcim , ktorým je DEKOHOME s.r.o. so sídlom Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovenská republika , IČO : 50 332 147, IČ DPH : SK212 028 5519 zapísaný v OR Okresného súdu v Košiciach, vložka číslo: 39236/V Oddiel : Sro , ( ďalej len " predávajúci " ), ktorý prevádzkuje internetovú stránku www.dekohome.sk, e-mail: info@dekohome.sk, t.č. 0918 951 916. Uzatváranie zmlúv prostredníctvom portálu www.dekohome.sk môžu uskutočniť fyzické osoby v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnické osoby v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

1. Postup pri nákupe:

Prostredíctvom filtrov v hornom riadku obrazovky zvolíte Vami požadovaný tovar. V detaili položky kliknutím na tlačítko „plus“ pridáte zvolený druh do košíka. Po dokončení nákupu a po kontrole Vášho košíka vyplníte záverečný formulár s adresou a spôsobom doručenia Vašej objednávky. Po odoslaní bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš mail bude obratom doručené potvrdenie o zaregistrovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky.

2. Objednávka:

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickú objednávku, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Pre odoslanie objednávky je potrebné kliknúť na tlačidlo „dokončiť objednávku“. Objednávka musí obsahovať jednoznačnú a korektnú identifikáciu kupujúceho uvedením mena a priezviska, presnej adresy, telefónneho čísla, e-mailového kontaktu. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom podľa nižšie uvedeného postupu (bod číslo „6. Storno objednávky“). Objednávka sa stáva záväznou po potvrdení prijatia Vašej objednávky e- mailom, kde predávajúci uvedie termín dodania. Potvrdenie objednávky obsahuje celkovú cenu za objednávku vrátane súvisiacich nákladov. Týmto dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

 

3. Trvanie zmluvy:

Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvným stranám z nej vyplývajúcich.

4. Dodanie tovaru:

Objednávky sú realizované priebežne každý deň v poradí zadania zákazníkov. Dodávka objednaného tovaru sa realizuje spôsobom dohodnutým po potvrdení prijatia objednávky. Dovoz tovaru je realizovaný prepravnou spoločnosťou v rámci Slovenskej republiky. Dodacia lehota sa počíta od záväzného potvrdenia objednávky pracovníkom internetového obchodu a pohybuje sa v rozmedzí od 2 - 6 týždňov, vo výnimočných prípadoch dlhšie, o čom je samozrejme zákazník informovaný. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto bez vynášky a montáže. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar v prípade, že jeho dodávateľ vyradil tovar z výroby, z ponuky. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné dodanie je telefonický kontakt, ktorý je zákazník povinný uviesť pri objednávke!

Tovar Vám doručí kuriér prepravnej spoločnosti až k Vám domov. Dodanie tovaru prebieha v pracovných dňoch medzi 8. a 16. hodinou. Prepravu zabezpečuje prepravná spoločnosť TOPTRANS EU a. s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra.

Faktúru zasielame mailom po dodaní tovaru.

5. Platobné podmienky:

Platbu realizuje zákazník pri prevzatí tovaru prepravnou spoločnosťou TOPTRANS alebo vopred – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

 • Dobierka - Platba pri doručení tovaru - za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru do rúk osoby prepravnej spoločnosti.
 • Platobnou kartou - Za objednaný tovar zaplatíte platobnou kartou. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na platobnú bránu TRUSTPAY, kde vyplníte potrebné údaje zo svojej platobnej karty.
 • Bezhotovostným prevodom priamo na číslo účtu:
  • IBAN SK471111 000000 1333 15 0001, SWIFT UNCRSKBX
 • QUATRO – splátkový predaj – po zadaní objednávky je potrebné kliknúť na tlačítko Pristúpiť k žiadosti o kúpu tovaru na splátky – kde je zákazník presmerovaný na online vyplnenie žiadosti o splátkový predaj.

 

6. Cena dopravy – ZDARMA

Cena prepravy je ZDARMA v rámci Slovenskej republiky. Cena prepravy nezahŕňa výnos tovaru na poschodie. Dodanie tovaru sa realizuje v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 16:00 podľa časového harmonogramu prepravnej spoločnosti. V rámci dopravy ZDARMA je možné 3x bezplatne odložiť doručenie na ďalší pracovný deň. Požiadavka na doručenie po 16:00, vynáška na poschodie je služba spoplatňovaná podľa cenníka zobrazovaného pri dokončovaní objednávky.

 

7. Prevzatie zásielky:

Pri preberaní zásielky prosíme postupujte podľa pokynov nižšie:

 • Dôkladne skontrolujte, či je neporušený obal zásielky
 • Skontrolujte hlavne rohy a hrany balenia
 • V prípade, že Vaša zásielka obsahuje sklo, tovar pri preberaní vybaľte a skontrolujte

Ak je obal zásielky v poriadku, je nepravdepodobné, že počas dopravy došlo k poškodeniu tovaru. Ak pri preberaní zistíte, že obal je viditeľne poškodený, je potrebné spísať s vodičom reklamačný protokol, odfotiť poškodenú časť obalu napr. mobilom a bezodkladne nás o tejto situácii informovať mailom na info@dekohome.sk. Ak bude s prepravcom spísaný zápis o škode, identickú zásielku Vám zašleme opäť na adresu doručenia v čo najkratšom čase. Nakoľko je prepravovaný tovar riadne poistený, celú škodu uhradí prepravca. Je nevyhnutné tiež skontrolovať počet balíkov a zapísať ho na preberací protokol. Je to dôležité v prípade, ak sa pri rozbaľovaní zistí, že nebola dodaná celá zásielka a niektoré časti chýbajú. Ak zistíte, že Váš tovar je poškodený výrobnou vadou až po rozbalení zásielky, bezodkladne nás kontaktujte emailom na info@dekohome.sk .

8. Ceny:

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v € vrátane DPH, v čase uskutočnenia objednávky na www.dekohome.sk. Ceny platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Časovo obmedzené zľavy platia do uvedeného termínu platnosti alebo do vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. V prípade, že predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať za cenu uvedenú na objednávke, je povinný vyrozumieť zákazníka a zákazník má právo od objednávky odstúpiť.

9. Storno objednávky v súlade so zákonom 102/2014 Z.z.:

Objednávku môže zákazník stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) . Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Pokiaľ došlo k zaplateniu objednávky, finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci zadá (je potrebné uviesť IBAN a SWIFT kód), pokiaľ nebude po dohode dohodnutý iný spôsob. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

10. Záruky a reklamácie:

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci poskytuje zákazníkovi zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia, dodatočné reklamácie nemôžu byť a nebudú akceptované. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú vyňaté aj chyby spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym používaním výrobku.

11. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho v súlade so zákonom 102/2014 Z.z.:

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, je  zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a to maximálne do 14 kalendárnych dní od prebratia zásielky do ďalších 14 dní je nám následne povinný zákazník tovar doručiť na vlastné náklady na našu adresu. V tomto prípade je nevyhnutné nám zaslať formulár v danej lehote, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo pomocou formulára "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu", ktorý bol zákazníkovi doručený pri registrácií objednávky, kde bude písomne uvedená žiadosť o odstúpenie od zmluvy, číslo faktúry, druh tovaru a dátum prevzatia tovaru. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné uviesť IBAN a SWIFT kód), pokiaľ nebude po dohode dohodnutý iný spôsob. V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje!

Tovar bude prebratý späť len vtedy, keď budú splnené tieto podmienky:

 • Tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • Nesmie byť použitý, montovaný alebo poškodený
 • Musí byť vrátený kompletný ( vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym dokladom o kúpe.

Adresa pre vrátenie tovaru:
DEKOHOME s. r. o.

Letná 42

040 01 Košice

 

11.1. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@dekohome.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  1. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Reklamačný poriadok

12.1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

12.1.1. Predávajúci DEKOHOME s.r.o. so sídlom Rastislavova 93, Košice, (ďalej len "predávajúci"), týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
12.1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

12.2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).
12.2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).
12.2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
12.2.4. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
12.2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).
12.2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).
8.2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
12.2.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

12.3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

12.3.1. Po zistení vady alebo poškodenia kontaktuje kupujúci mailom predávajúceho. V maili uvedie kontaktné údaje, popis vady, číslo faktúry alebo číslo objednávky a priloží príslušnú fotodokumentáciu. Následne predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob riešenia reklamácie.

 

Ochrana osobných údajov www.dekohome.sk podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a mailovú adresu.

  3. Odoslaním objednávky predávajúci spracuváva vyššie vymenované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy medzi dotknutou osobou a e-shopom. (§18, odsek B, Zákon č. 18/2018 o OoÚ).

Za účelom plnenia Kúpnej zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretej strane a to:

Prepravná spoločnosť: TOPTRANS EU a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36703923.

Osobné údaje poskytnuté pre plnenie kúpnej zmluvy nie sú spracovávané pre marketingové účely a nie sú poskytované iným tretím stranám.


4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-malom na: info@dekohome.sk.


5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s (§18, odsek B, Zákon č. 18/2018 o OoÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 18/2018  ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.


 


Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode www.dekohome.sk, v prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.